Δράσεις & εκδηλώσειςΤα Νέα της Αμυμώνης

Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα:

Έγκαιρη Παρέμβαση: εφαρμογές και προσδοκίες

 

Η Ημερίδα έλαβε χώρα την Κυριακή 6 Μαΐου, στο αμφιθέατρο «Κορδάτος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, με τη συμμετοχή καθηγητών, ιατρών και άλλων φορέων.
Την παρουσίαση από το Σύλλογό μας, πραγματοποίησε η κα Χριστιάνα Ζώτου, Υπεύθυνη Συντονισμού της Αμυμώνης, με θέμα:

«Πρόγραμμα κατ’ οίκον Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0 – 6 ετών με οπτική αναπηρία και/ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες».

 


Τα προγράμματα Έγκαιρης Παρέμβασης παρέχουν ιατρικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, ακοής, αυτισμού, νοητικής υστέρησης και κινητικά προβλήματα, αλλά και για τα παιδιά με κοινωνικούς παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ανάπτυξή τους. Βασίζονται στη συνεργασία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, θεραπευτών (φυσικοθεραπευτές, λογοπεδικοί, εργοθεραπευτές και άλλοι), εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών υπηρεσιών και στοχεύουν στον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων, την προώθηση του δυναμικού του παιδιού και, συγχρόνως, στην ενημέρωση και στήριξη των γονέων και την ενδυνάμωση της οικογένειας.
Η Έγκαιρη  Παρέμβαση αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των νέων γνώσεων και την αξιοποίησή τους σε σαφή και περιεκτικά προγράμματα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Το επιστημονικό αυτό πεδίο παρουσιάζει μια εντυπωσιακή άνθηση σήμερα: αφενός η κατανόηση των μηχανισμών της ανάπτυξης στα ευάλωτα παιδιά, αφετέρου η  συσσωρευμένη γνώση σχετικά με  τις στρατηγικές ενίσχυσης της ανάπτυξης και η μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων και παρεμβάσεων, αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των αναγκών, αλλά και τον ενθουσιασμό και τη στράτευση  των επιστημόνων που εμπλέκονται στην Έγκαιρη Παρέμβαση.

Πηγή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας