Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και άμισθο.

Έχει τριετή θητεία και προκύπτει κατόπιν εκλογών μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Από το 2017 μπορούν να είναι εκλέξιμοι και μη γονείς.

Το Δ.Σ. όπως ψηφίστηκε το 2020:

  • Πρόεδρος: Παρασκευή Μπέλλου
  • Αντιπρόεδρος: Γεωργία Ανέστη Μπέλλα
  • Γενικός Γραμματέας: Σπυρίδων Μακρυγιάννης
  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Χαράλαμπος Θεοφανίδης
  • Ταμίας: Γεώργιος Κακαλής
  • Μέλος: Γιασεμή Μωραΐτη
  • Μέλος: Παναγιώτα Ζήκα