Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 – 6 ετών) με τύφλωση, χαμηλή όραση, ή κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα οπτικής αντίληψης.

Στόχος του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης είναι η κατά το μέγιστο δυνατό αξιοποίηση των δυνατοτήτων και αυτονομία του παιδιού.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στο σπίτι του κάθε παιδιού μια φορά την εβδομάδα, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα και είναι διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας. Σε αυτό το διάστημα γίνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το παιδί με τη μορφή παιχνιδιού (45-60 λεπτά) και την παρουσία και συμμετοχή των γονέων, εφ’ όσον είναι δυνατό. Ακολουθεί συμβουλευτική γονέων (30 λεπτά) με στόχο τη συζήτηση γύρω από τις  ανάγκες του παιδιού, την παροχή πληροφοριών και βοήθειας ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού, να διαχειριστούν και να επιλύσουν προβλήματα στη σχέση τους με το παιδί.

Τα παιδιά

Τα παιδιά αυτά αποτελούν έναν πληθυσμό με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και δυσκολιών, με πολλαπλές και αρκετά διαφορετικές ανάγκες. Μπορεί να μην παρουσιάζουν κάποια άλλη δυσκολία, είτε μπορεί να έχουν πρόσθετες δυσκολίες, όπως:

  • κινητικά και νευρολογικά προβλήματα
  • νοητική αναπηρία
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
  • προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.

Μπορεί να είναι:

  • πρόωρα βρέφη
  • παιδιά με περιγεννητικές βλάβες ή νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα ακοής
  • παιδιά που παρουσίασαν απώλεια της όρασης ως αποτέλεσμα όγκου ή συνδρόμου

 

Έργο & Λειτουργία Πρώιμης Παρέμβασης

Ανθρώπινο Δυναμικό Πρώιμης Παρέμβασης

Επικοινωνία Πρώιμη Παρέμβαση