Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»

ErISFaVIA: Δια ζώσης εκπαίδευση στο Blindeninstitut München

Μέσα από την διάδραση με τους συμμετέχοντες φορείς, μας δόθηκε η ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, να αναστοχαστούμε και να επαναξιολογήσουμε τις πρακτικές πρώιμης παρέμβασης και να εξετάσουμε από κοινού μελέτες περίπτωσης με διεπιστημονικό τρόπο.