Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»

ErISFaVIA: Δια ζώσης εκπαίδευση στο Blindeninstitut München

Μέσα από την διάδραση με τους συμμετέχοντες φορείς, μας δόθηκε η ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, να αναστοχαστούμε και να επαναξιολογήσουμε τις πρακτικές πρώιμης παρέμβασης και να εξετάσουμε από κοινού μελέτες περίπτωσης με διεπιστημονικό τρόπο.

Πώς είναι να ζεις με διάγνωση CVI ως ενήλικας;

Μια γυναίκα με διάγνωση CVI (Cortical Visual Impairment) – στην Ελλάδα ο όρος απαντάται ως εγκεφαλική φλοιώδης τύφλωση – περιγράφει στιγμές της καθημερινότητά της, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κατανοήσουμε το πώς “βλέπει” το κόσμο, αλλά και πως κατάκτησε την δική της κορυφή.