Τα Νέα της Αμυμώνης

Στην συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018 στο Royal Olympic Hotel έγινε Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020, καθώς και εξειδίκευση του Επιχειρησιακού  Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του προγράμματος και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017, καθώς και συμπεράσματα και ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής – Πρόταση Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση πληροφορηθήκαμε ότι με παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απέστειλε πρόταση προς της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση της χρηματοδότησης των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ για 3 έτη. Η απάντηση της Ε.Ε. εν τέλει ήταν θετική.