Γενικά Νέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ErISFaVIA- Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities”, του προγράμματος Erasmus+, Key Action 2, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία online εκπαίδευση την οποία παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 4 συναντήσεις που διεξήχθησαν, αναπτύχθηκαν 4 θεματικές ενότητες:

 1. Στρατηγικές μάθησης κινητικών δεξιοτήτων για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.
 2. Ενίσχυση όρασης-Μέρος I: Στοιχεία αξιολόγησης της λειτουργικής όρασης στην Πρώιμη Παρέμβαση- μελέτη περίπτωσης.
 3. Χαρακτηριστικά του Ατομικού Μοντέλου Υποστήριξης, Στοχοθεσία και Δημιουργία Λειτουργικών Δραστηριοτήτων.
 4. Ενίσχυση Πρώιμης Επικοινωνίας, Ενίσχυση όρασης-Μέρος II: Παρεμβάσεις, Στρατηγικές και Εκτιμήσεις.

Εκτός της «Αμυμώνης» συμμετείχαν Ευρωπαϊκοί Φορείς Πρώιμης Παρέμβασης παιδιών με προβλήματα όρασης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

 • Ayse Nurtac Sozbir Gunebakan Association
 • Babes-Bolyai University
 • Blindeninstitut München / Maria-Ludwig-Ferdinand-Schule
 • Instabul Medeniyet University
 • Mali dom – Zagreb day center for rehabilitation of children and youth
 • Special High School for the Visually Impaired Cluj-Napoca
 • St Barnabas School for the Blind
 • Syzoi
 • University of Thessaly

Ευχαριστούμε πολύ το Blindeninstitut της Γερμανίας και το Malidom της Κροατίας για τις πολύ καλά οργανωμένες και βιωματικές παρουσιάσεις.

 Ευχόμαστε σύντομα να υπάρξουν νέες, εποικοδομητικές και δημιουργικές συναντήσεις!