Γενικά Νέα

Η Αμυμώνη συμμετείχε ως εταίρος στο διακρατικό πρόγραμμα PrECIVIM – “Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Key Action 2, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.

Tο Σάββατο 5 Δεκεμβρίου έγινε το Διακρατικό Συνέδριο – κλείσιμο του Προγράμματος με γενικό τίτλο: «Education of People with multiple disabilities and Visual Impairment. Contemporary trends and challenges».

Όλες οι ομιλίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες για τον τομέα εκπαίδευσης των Τυφλών Πολυαναπήρων Ατόμων. Η Αμυμώνη συμμετείχε με παρουσίαση που είχε τίτλο: «When structured Intervention and training lead to the organization of behavior».

Η εμπειρία όλου του Προγράμματος αλλά και του τελικής παρουσίασης, είναι πολύ σημαντική σε επίπεδο γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών με εξειδικευμένους επαγγελματίες, Κέντρα Εκπαίδευσης αλλά και Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού.