Τα Νέα της Αμυμώνης

Τα παιδιά, οι γονείς και οι εργαζόμενοι της Αμυμώνης σας ευχόμαστε

Καλό Καλοκαίρι και Χαρούμενες Διακοπές!