Η Αμυμώνη, έχοντας πάρει έγκριση υλοποίησης προγράμματος ERASMUS+, προχωρά σε συνεργασία με το εξειδικευμένο Κέντρο εκπαίδευσης τυφλών ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες La Pepiniere στη Lille της Γαλλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχαμε, την Παρασκευή 21/10/2016, στην Ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνική Μονάδα Πρόγραμμα ERASMUS+, με αντικείμενο “Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων 2016 της Βασικής Δράσης ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΙΚΥ για τις πολύτιμες πληροφορίες, τις διευκρινίσεις και κυρίως για τη διάθεση να στηρίξουν  τις προσπάθειες όλων των Φορέων ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ .

LogoIKY

EU_flag-Erasmus_vect_POS