Γενικά Νέα

Σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, μετά από αίτημα του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις από το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον ιό COVID-19  στους εργαζομένους της Πρώιμης Παρέμβασης και στους εργαζόμενους και ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας ΙΡΙΔΑ της Αμυμώνης. Όλοι οι εξεταζόμενοι βρέθηκαν αρνητικοί στην παρουσία του ιού. Παραμένουμε αισιόδοξοι, τηρούμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και μένουμε ασφαλείς!