Οι εκπαιδευόμενοι των τάξεων του “Κυλικείου” και του “Ονείρου” κατασκεύασαν τα δώρα τους για τη Γιορτή της Μητέρας, με πολλή αγάπη!