Γενικά Νέα

Την Κυριακή 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε γενική απολύμανση με τη μέθοδο της νεφελοποίησης σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αμυμώνης στο Ελληνικό. Δεδομένης της παρούσας κατάστασης και στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας.