ενημερωτική αφίσα για το συνέδριο της home start Ελλας με θέμα την πρώιμη παρέμβαση

Η Αμυμώνη θα παραβρεθεί σε Συνέδριο της Home-Start Ελλάς για την πρώιμη ηλικία

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου “Για ένα καλύτερο ξεκίνημα ζωής: Στηρίζοντας την οικογένεια με παιδιά πρώιμης ηλικίας”, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης.