Η Αμυμώνη ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές ΜΚΟ για το 2020

Στο πεδίο “Κοινωνική ένταξη – Πρόνοια”, η Αμυμώνη έλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 53 ΜΚΟ, ενώ συνολικά έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση που συγκεντρώθηκε απο τις συμμετέχουσες οργανώσεις (4 αστέρια).