Για την εξυπηρέτηση και τη σωστή εκπαίδευση και απασχόληση των παιδιών μας, με την ευθύνη της Διοίκησης του Συλλόγου, πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα:

Πρώιμη Παρέμβαση
Πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών με τις προαναφερόμενες αναπηρίες. Οι συνεδρίες γίνονται στο σπίτι του κάθε παιδιού από ειδικευμένους εκπαιδευτές. Λειτουργεί από το 2004.

Για τα έτη 2016 – 2019 επιχορηγείται από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ίριδα
Εδρεύει στο Ελληνικό. Λειτουργεί από το 2005. (Από το 1995 έως το 2005, λειτουργούσε το αντίστοιχο κέντρο Ημέρας «Επικοινωνία», με άλλη νομική μορφή).

Ξενώνας Πολίχνη
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση για παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες, από 8 ετών. Πραγματοποιείται σε κατοικία στο Χαλάνδρι.
Λειτουργεί από το 1996.

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη»
Το πρώτο σπίτι στην Ελλάδα, δομημένο ειδικά για την κατοίκηση, εφ’ όρου ζωής, ανθρώπων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.
Βρίσκεται στο Πικέρμι.
Λειτουργεί από το 2012.