Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΤα Νέα της Αμυμώνης

«Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities»

“PrECIVIM” 

 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Key Action 2

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/06/2018 στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ίριδα» της Αμυμώνης το πρώτο workshop για τους εργαζόμενους του Φορέα αναφορικά με το έργο Promoting  Effective  Communication  for  Individuals  with  a  Vision  Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”.

Το έργο διεξάγεται στο πλαίσιο  υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ΚΑ2 με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.

Το Workshop οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία της Αμυμώνης και παρακολούθησαν 15 εργαζόμενοι από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας « Ίριδα».

 

Κατά τη διάρκεια του workshop, δόθηκαν πληροφορίες για το έργο και τους στόχους του. Συζητήθηκαν αναλυτικά τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του ενώ έμφαση δόθηκε στα πρώτα ευρήματα ανά χώρα και ανά συμμετέχοντα εταίρο. Οι ιδιαιτερότητες ως προς την επικοινωνία και την ανάπτυξή της για παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, οι κοινοί προβληματισμοί και η ανάγκη για ευρηματικότητα αλλά και καθοδήγηση ως προς αυτό το θέμα απασχόλησαν την ομάδα του workshop.

Οι εργαζόμενοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και επιθυμούν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης  και εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και διδασκαλίας δεξιοτήτων επικοινωνίας σε παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (MDVI).

 

 

Θεωρούν ότι η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η  εκπόνηση ενός οδηγού βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα στο έργο τους και κυρίως θα ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (MDVI) και θα προωθήσει την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.