Γενικά ΝέαΔωρεές

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε επισήμως τον Μάιο του 1979 με κύριους τομείς δραστηριότητας τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα μέρη της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και του ελληνικού κόσμου. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα έχει υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και εκδηλώσεων. Ακόμη, έχει μελετηθεί και επεκταθεί η ιδιωτική συλλογή του Α. Γ. Λεβέντη με έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα.

Με την πάροδο των χρόνων, έχει αναπτυχθεί ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης των ελληνικών σπουδών όλων των ιστορικών περιόδων, παράλληλα με τις προσπάθειες του Ιδρύματος για τη μελέτη και την ενίσχυση της παρουσίας των κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία του εξωτερικού. Το 1988 συστήθηκε το Ίδρυμα Λεβέντη Νιγηρίας, με κύριο αντικείμενο την ίδρυση γεωργικών σχολών στη Νιγηρία και αργότερα στη Γκάνα. Παράλληλα, έχουν χρηματοδοτηθεί και άλλες πτυχές της εκπαίδευσης, καθώς και περιβαλλοντικοί, ιατρικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είναι σταθερά δίπλα μας, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος της «Πολίχνης».

Ο Ξενώνας «Πολίχνη» της Αμυμώνης λειτουργεί από το Μάρτιο του 1996 σε μια μονοκατοικία στο Χαλάνδρι και είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση για άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα. Στόχο έχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης μέσα από έναν τρόπο ζωής που καθιστά δυνατή την προσωπική εξέλιξη των ωφελούμενων, την επικοινωνία, τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και υποστήριξη τους.

Η υποστήριξή του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για το παρόν και για το μέλλον των παιδιών μας!