ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1 ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ “ΙΡΙΣ” ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Η ΑΜΥΜΩΝΗ”

Ανάρτηση οριστικού πίνακα κατάταξης ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας