Ομάδα εργαζομένων της Αμυμώνης στη διάρκεια της εκπαίδευσης βλέποντος οδηγού

Εκπαίδευση βλέποντος οδηγού σε νέους εργαζόμενους της Αμυμώνης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων μας στις βασικές αρχές συνοδείας ενός ανθρώπου με οπτική αναπηρία, είναι βασική προτεραιότητα. Εφαρμόζεται καταρχάς στους νέους συναδέλφους, αλλά επαναλαμβάνεται κατά καιρούς προς όλους.

Εκπαίδευση παιδαγωγών από την Μάλτα σε θέματα οπτικής αναπηρίας

Από τις 29/11 έως και τις 2/12, παιδαγωγοί από τη Μάλτα καθώς και η Υπεύθυνη για τη συμπεριληπτική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας της Μάλτας, παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και εξοικείωσης με θέματα οπτικής αναπηρίας.

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Αξιολόγηση και προαγωγή της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές & αθλητικές δραστηριότητες”

Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Αμυμώνης, Χριστιάνα Ζώτου, συμμετείχε ως εισηγήτρια, στο 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Αξιολόγηση και προαγωγή της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές & αθλητικές δραστηριότητες”…