Συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση του 6ου κύκλου του Προγράμματος Σημεία Στήριξης

Παρουσίαση της εξέλιξης του έργου “Παραμύθι Χωρίς Όρια”, στην εναρκτήρια εκδήλωση του 6ου κύκλου του Προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Time to act: Η Αμυμώνη στο Ευρωκοινοβούλιο

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας για τις Σπάνιες Παθήσεις, η Αμυμώνη συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, με θέμα “Time to act: Building a pharmaceutical framework fit for rare diseases”