Στιγμιότυπα από το πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας των παιδιών μας που γίνεται στον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (Σ.Θ.Ι.Ε.).