Γενικά Νέα

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, με την πρωτοβουλία της Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών. Η συζήτηση είχε αρκετές αναφορές στην ένταξη και στην συμπερίληψη των ΑμεΑ μέσω των Τεχνών, και παρά τα βήματα που επισημάνθηκε ότι χρειάζεται να γίνουν, έκλεισε με μια αισιόδοξη νότα για όσα ήδη έγιναν, με διάθεση για αλλαγή, νέα μοντέλα και αναδιαμόρφωση στάσεων, συνθηκών και δράσεων.

Στο διαδικτυακό focus group συμμετείχαν η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, ο Σύλλογος Περπατώ και η Αμυμώνη με την Κωνσταντίνα Κατοστάρη, μουσικοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ημέρας ΙΡΙΔΑ, με στόχο:

  • τη συλλογή καλών πρακτικών καλλιτεχνικών δράσεων που έχουν συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία
  • τη συλλογή και ανταλλαγή, μεταξύ επαγγελματιών και οργανισμών, καλών πρακτικών καλλιτεχνικών και όχι μόνον δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης
  • την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Σε επόμενο στάδιο, οι καλές πρακτικές που θα επιλεγούν θα συμπεριληφθούν σε σχετικό κείμενο εργασίας το οποίο θα διανεμηθεί σε πληθώρα σχετικών φορέων και επαγγελματιών με στόχο την ενδυνάμωσή τους.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου “ART & INCLUSION: Non-formal education through art as a tool to social inclusion of people with disabilities and people with mental illness” με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λαμβάνει χώρα σε πέντε χώρες της Ευρώπης.