Γενικά ΝέαΕκπαίδευση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2020, με τη χρηματοδότηση του Lighthouse Network του EASPD και εκπαιδεύτρια την κ. Maarit Aalto, M.A. Education & Survey, expert στο Lighthouse Network. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν εργαζόμενοι από τις 4 Δομές της Αμυμώνης. Δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και τους προσέφερε εργαλεία για την ανάπτυξη και την ανανέωση της επαγγελματικής αντίληψης και ενός προσωποκεντρικού τρόπου εργασίας.

Η θεματολογία κάλυψε τους τομείς της Βελτίωσης και προσαρμογής της ποιότητας των υπηρεσιών, της Ανάπτυξης θεσμικής κουλτούρας γύρω από την ισοτιμία, της Ταυτότητας αλλά και των ευκαιριών και εμποδίων στην κοινωνία για τα Άτομα με Αναπηρία, της Σημασίας της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ΑμεΑ και βέβαια της Αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Αποτελέσματα εκπαιδευτικής διεργασίας:

  • Αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζομένων
  • Ανάπτυξη αυτογνωσίας και διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων των εργαζομένων
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και των κινήτρων των εργαζομένων όσον αφορά στην υποστήριξη, στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς και στη διαχείριση αλλαγών
  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών, εύρεση καινοτόμων λύσεων για πρακτικά προβλήματα και αντιμετώπιση δυσκολιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο
  • Εφαρμογή καλών πρακτικών και ενσωμάτωση νέων μεθόδων και εργαλείων στις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία
  • Ανάπτυξη θετικών αλλαγών στη διαχείριση του Οργανισμού μας
  • Υιοθέτηση ενός ολιστικού συστήματος υποστήριξης, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές