Γενικά Νέα

Η Αμυμώνη συμμετείχε στη 2η Επιστημονική Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Νοεμβρίου στο Crowne Plaza Hotel και είχε διεθνή συμμετοχή.

Η ομάδα μας συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα στις αισθητηριακές αποστερήσεις, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στην ανάπτυξη των παιδιών, μεταξύ αυτών και το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης. Η συμβολή της πρώιμης παρέμβασης, η οποία στηρίζεται στο οικογενειοκεντρικό μοντέλο και χρησιμοποιεί σταθμισμένα εργαλεία, στην ανάπτυξη παιδιών με οπτική αναπηρία και/ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες, έγινε θερμά αποδεκτή από την ιατρική κοινότητα.

Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων για την τιμητική πρόσκληση και τον εποικοδομητικό διάλογο!