Δράσεις & εκδηλώσειςΣυνεργασίεςΤα Νέα της Αμυμώνης

Η Αμυμώνη και η Μέριμνα είναι δύο φορείς που έχουν κοινή φιλοσοφία στην υποστήριξη οικογενειών που βιώνουν ανασφάλεια εξαιτίας της ύπαρξης απειλητικών για τη ζωή ασθενειών και συχνά κοινά περιστατικά. Ως εκ τούτου, έχει προκύψει μία παραγωγική συνεργασία σχετικά με τον τρόπο παρέμβασης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη κατά σειρά συνάντηση των δύο φορέων, τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, στην έδρα της Μέριμνας στο Χαλάνδρι. Η συνάντηση αφορούσε την εκπαίδευση μελών της διεπιστημονικής ομάδας των δυο προγραμμάτων  του Συλλόγου της Αμυμώνης Πρώιμη Παρέμβαση και Ίριδα, στις βασικές αρχές και εφαρμογές της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα και διεθνώς. Ακολούθησε εφαρμογή στη συμβουλευτική πένθους μέσα από συζήτηση ενός περιστατικού του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης. Τέλος, οι εκπαιδευτές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βίντεο με αφηγήσεις γονέων και αδερφών που έζησαν μ’ ένα παιδί με μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια.

Ευχαριστούμε ακόμα μία φορά τους ανθρώπους της Μέριμνας για τη φιλοξενία και την άρτια παρουσίαση.