Δράσεις & εκδηλώσειςΤα Νέα της Αμυμώνης

Η Αμυμώνη συμμετείχε στο πρώτο διήμερο ενδυνάμωσης του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» στις 26-27 Ιανουαρίου 2019.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στο χώρο του Social Dynamo, Σεράφειο του Δήμου Αθηνών.

Οι θεματικές των 4 εργαστηρίων αφορούσαν θέματα στρατηγικής και στρατηγικού σχεδιασμού για ΜΚΟ, αποτελεσματικής ηγεσίας και Θεωρίας της Αλλαγής, Βιωσιμότητα  και στρατηγικές εξεύρεσης πόρων καθώς και αποτελεσματικής λειτουργίας των ΜΚΟ.

Τα εργαστήρια ήταν διαδραστικά, ενώ στις συμμετέχουσες οργανώσεις δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας, συνεργασίας, διασύνδεσης, ομαδικής δουλειάς, ανταλλαγής καλών πρακτικών και κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ευχαριστούμε το Social Dynamo για το πολύ ενδιαφέρον διήμερο!

Η Αμυμώνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Σημεία Στήριξης για τη Δράση «Παραμύθι χωρίς Όρια» που εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Ι. Λάτση και αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Η δράση υλοποιείται με τη συμμετοχή της ΜΚΟ Διαβάζω για τους Άλλους.