Η καθημερινότητα των φιλοξενούμενων της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Λίλιαν Βουδούρη” διαμορφώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

Α) στη συνεχή εκπαίδευση για την απόκτηση και διατήρηση δεξιοτήτων
που θεωρούνται αυτονόητες για τους περισσότερους από εμάς (ημιαυτόνομη σίτιση, επίτευξη προσωπικής υγιεινής) και

Β) στην ψυχαγωγία
που είναι απαραίτητη και ουσιαστική για την όσο το δυνατό πιο χαρούμενη ζωή των εκπαιδευόμενων μας.