Η ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης αποτελείται από:

  • Επιστημονικό Διευθυντή
  • Διευθυντή
  • Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Νομικό Σύμβουλο
  • Ψυχίατρο
  • Ψυχολόγο
  • Κοινωνική Λειτουργό