Ο Ξενώνας «Πολίχνη» λειτουργεί από το Μάρτιο του 1996, υπό την ευθύνη της Αμυμώνης.

Είναι Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση, το μοναδικό στην Ελλάδα, για άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Στόχο έχει τα άτομα αυτά να αναπτύξουν δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Αυτόνομη Διαβίωση δεν σημαίνει να «ζω μόνος μου». Σημαίνει διαβίωση σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών και επιλογών, ώστε τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες να μπορούν να ελέγχουν την καθημερινότητά τους. Τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες έχουν το δικαίωμα σε έναν τρόπο ζωής που καθιστά δυνατή την προσωπική τους εξέλιξη, την επικοινωνία, τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και υποστήριξη τους.

Στεγάζεται σε μία μονοκατοικία στο Χαλάνδρι. Στο συγκεκριμένο χώρο έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που καθιστούν ικανή την προσβασιμότητα και λειτουργικότητα του για τα άτομα του συγκεκριμένου πληθυσμού, όπως ράμπα, πυκτογράμματα, σημάδια προσανατολισμού στον χώρο, χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματικών αντιθέσεων.

Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας που διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος είναι:

 • η αποφυγή ιδρυματισμού/ασυλοποίησης
 • η δια βίου εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινότητας, οπότε και
 • ο εμπλουτισμός της ποιότητας ζωής των εκπαιδευόμενων και των οικογενειών τους

Στόχοι για τον κάθε εκπαιδευόμενο είναι να είναι σε θέση να:

 • Απολαμβάνει, διαμορφώνει και διαχειρίζεται τον προσωπικό του χώρο
 • Λειτουργεί αυτόνομα σε δεξιότητες διαβίωσης
 • Λαμβάνει εκπαίδευση σε όλους τους τομείς
 • Εφαρμόζει και τηρεί κανόνες διαβίωσης
 • Αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο του
 • Δημιουργεί σταθερές θέσεις
 • Καλύπτει συναισθηματικές και κοινωνικές του ανάγκες
 • Αποκτά νέες εμπειρίες
 • Αξιοποιεί της πηγές της κοινότητας
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες της ευρύτερης κοινότητας

Σε ποιους απευθύνεται
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι που αντιμετωπίζουν κάποια ή κάποιες αναπηρίες, όπως:

 • Οπτική αναπηρία
 • Αυτισμός
 • Κινητικά προβλήματα
 • Νοητική καθυστέρηση
 • Επιληψία
 • Ψυχιατρικές διαταραχές
 • Προβλήματα ακοής

Αποτελέσματα

Στην πορεία των χρόνων λειτουργίας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι και οι οικογένειές τους βελτίωσαν την ποιότητα της ζωής τους. Οι γονείς απέκτησαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάστηκαν και προσαρμόστηκαν σε συνθήκες εκτός οικογενειακής εστίας, βίωσαν διαφορετικές εμπειρίες μέσα από την ομαδική συνύπαρξη, βελτίωσαν την κοινωνική τους συμπεριφορά καθώς και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Ακόμη μέσα από την εμπειρία του προγράμματος, αναδείχθηκε η ανάγκη για δημιουργία προσαρμοσμένων χώρων διαβίωσης (βραχείας παραμονής ή μόνιμης κατοικίας) και η σημασία της απασχόλησης μόνιμου και εκπαιδευμένου προσωπικού σε αυτούς.

 

Έργο & Λειτουργία Πολίχνης

Ανθρώπινο Δυναμικό Πολίχνης

Επικοινωνία Πολίχνη