Έργο των υπηρεσιών του Κέντρου είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους, μέσω της δόμησης του ημερήσιου προγράμματός τους, εμπλουτισμένου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν καθημερινά εξατομικευμένο  πρόγραμμα εκπαίδευσης που εστιάζει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων καθημερινής ζωής.

 

Στο εξατομικευμένο αυτό πρόγραμμα συνδράμουν θεραπευτικές παρεμβάσεις και δράσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αναλυτικά, πραγματοποιούνται συνεδρίες: 

ειδικής διαπαιδαγώγησης

εργοθεραπείας

λογοθεραπείας

φυσικοθεραπείας

μουσικοθεραπείας

γυμναστικής

 

Οι ομαδικές δράσεις συμπεριλαμβάνουν 
τη συμμετοχή των εξυπηρετούμενων
στα εργαστήρια του Κέντρου:  

 

Κυλικείο

Δημιουργική Απασχόληση

Ανακύκλωση χαρτιού

Κηπουρική

Εργαστήριο Πηλού

Αισθητηριακό εργαστήριο

 

 

 

Εκτός από τις συνεδρίες, ενσωματώνονται τα εξής προγράμματα:  

 

TEACCH

πρόγραμμα οπτικής εκπαίδευσης

Braille

κινητικότητα – προσανατολισμός

οικιακές δεξιότητες

κολύμβηση (εκτός κέντρου)

θεραπευτική ιππασία (εκτός κέντρου)

 

 

 

Επίσης οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εξωτερικές δραστηριότητες κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι εκδρομές:

 

σε χώρους μαζικής εστίασης

σε περιβαλλοντικά / θεματικά πάρκα

σε ανοιχτούς ελεύθερους χώρους αναψυχής

σε εμπορικά καταστήματα

 

 

 

Η μέριμνα όμως των υπηρεσιών του Κέντρου δεν επικεντρώνεται μόνο στην εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες,  αλλά επεκτείνεται και στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων  είναι αδιαμφισβήτητη.

Συνεπώς στο Κέντρο «Ίριδα» λειτουργούν σε καθημερινή βάση κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία,
υποστηρίζοντας τους εκπαιδευόμενους και συνδράμοντας με συμβουλευτική καθοδήγηση τις οικογένειές τους.

 

 

«Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»