• Υπεύθυνη Συντονισμού Αμυμώνης
  Χριστιάνα Ζώτου
  Εκπαιδεύτρια Κ&Π για άτομα με οπτική αναπηρία
  Τηλέφωνο: 2109632283, 6936620102
  achzotou@amimoni.gr
  Λεωφόρος Βουλιαγμένης
  Πρώην Αμερικανική Βάση
  16777 Ελληνικό

«Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»