Η ομάδα της Ίριδας αποτελείται από:

 • Επιστημονικό Διευθυντή
 • Διευθυντή
 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Νομικό Σύμβουλο
 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγο
 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Εργοθεραπευτή
 • Λογοθεραπευτή
 • Μουσικοθεραπεύτρια
 • Ειδικούς παιδαγωγούς
 • Γυμναστή
 • Νοσηλευτή
 • Φυσιοθεραπευτή
 • Βοηθητικό προσωπικό

«Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»