Το Κέντρο Ημέρας «Ίριδα» εξυπηρετεί 40 περίπου ανηλίκους και ενήλικους, από 6 – 45 ετών, με μερική ή ολική απώλεια όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.

Σκοπός του Κέντρου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων καθημερινής ζωής.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η αξιοποίηση του έμφυτου γνωστικού δυναμικού των εκπαιδευόμενων
  • η αυτοεξυπηρέτηση
  • η κινητικότητα και ο προσανατολισμός στον περιβάλλοντα χώρο
  • η εκμάθηση κοινωνικών κανόνων συμπεριφοράς

 

Έργο & Λειτουργία Ίριδας

Ανθρώπινο Δυναμικό Ίριδας

Επικοινωνία Ίριδα

«Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»