Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΤα Νέα της Αμυμώνης

 

Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2
Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities

“PrECIVIM”

Nicosia, Cyprus, 08/11/2018 – 11/11/2018

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Promoting  Effective  Communication  for  Individuals  with  a  Vision  Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”,

του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2,  με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ, μας δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθούμε με τους εταίρους του έργου και να επισκεφτούμε το St. Barnabas School for the Blind, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης διακρατικής συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις,  να συζητήσουμε  για τις δράσεις Intellectual Output Ο1 και Intellectual Output Ο3,  να σχεδιάσουμε τις επόμενες δράσεις,  να ανταλλάξουμε σκέψεις σχετικά με το σχέδιο διάδοσης των αποτελεσμάτων και τον ποιοτικό έλεγχο  του έργου. Μας δόθηκε η δυνατότητα να   αποσαφηνίσουμε προβληματισμούς, να συνεχίσουμε τη δημιουργική δράση και την ανάπτυξη καλών πρακτικών και συνεργασιών με στόχο τη διατήρηση της επιτυχημένης πορείας του έργου.