Πρόγραμμα υποστήριξης οικογενειών & προσωπικού εκπαίδευσης

παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών από την περιφέρεια

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Είναι ένα πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως υποστήριξης μικρών παιδιών με προβλήματα όρασης από την επαρχία, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο μπορεί να υποστηρίζει αυτά τα παιδιά (λ.χ. ειδικοί θεραπευτές, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, κτλ).

Το πρόγραμμα δεν είναι ένα κατ’ οίκον πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επαρχία και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συστηματική, πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση και υποστήριξη που μπορεί να παρασχεθεί σε ένα παιδί με πρόβλημα όρασης και την οικογένειά του. Έχει ως στόχο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και συναισθηματικών αναγκών των μικρών παιδιών με προβλήματα όρασης, τη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων και του προσωπικού εκπαίδευσης των παιδιών στο να ανταποκριθεί στις παραπάνω ανάγκες, με απώτερο στόχο τη συναισθηματική ευημερία του παιδιού και της οικογένειας, τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης και την ενδυνάμωση του τοπικού δικτύου.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 έως 6 ετών) με κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα οπτικής αντίληψης (τύφλωση ή χαμηλή όραση).
 • Σε μεγαλύτερα παιδιά με προβλήματα όρασης έως 10 ετών, εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση ότι μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.
 • Στους γονείς όλων των παραπάνω παιδιών, οι οποίοι επιθυμούν συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών, τη διαχείριση των δυσκολιών που σχετίζονται με το πρόβλημα της όρασης και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Στο προσωπικό το οποίο μπορεί να υποστηρίζει αυτά τα παιδιά, όπως είναι οι ειδικοί θεραπευτές, εκπαιδευτικοί ή άλλοι επαγγελματίες που φροντίζουν το παιδί, εφόσον κρίνεται χρήσιμο και το επιθυμούν.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 Α. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με προβλήματα όρασης και διατύπωση εκπαιδευτικών και εργονομικών προτάσεων για την καθοδήγηση των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού που τα υποστηρίζει.

 • Παρατήρηση της λειτουργικής εναπομείνασας όρασης των παιδιών 0-10 ετών, εφόσον υπάρχει, στο σπίτι ή το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένα.
 • Παρατήρηση της ανάπτυξης των παιδιών με προβλήματα όρασης από 0 έως 6 ετών, καθώς και μεγαλύτερων παιδιών έως 10 ετών κατά περίπτωση.
 • Διατύπωση εκπαιδευτικών προτάσεων στην οικογένεια και το προσωπικό εκπαίδευσης των παιδιών με στόχο την προαγωγή της λειτουργικής όρασης και της ανάπτυξής τους.
 • Διατύπωση προτάσεων για εργονομικές παρεμβάσεις στο χώρο του σπιτιού ή του σχολείου με τη συνεργασία των γονέων ή των εκπαιδευτικών.

 Β. Παροχή βραχείας ή συστηματικής υποστήριξης σε γονείς ή στο εκπαιδευτικό προσωπικό που το επιθυμεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων για την επεξεργασία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των δυσκολιών που συνδέονται με την όραση και την ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και ευημερία.
 • Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων για το παιδί και παρακολούθηση της εξέλιξης της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προτάσεων από τους γονείς.
 • Εποπτική υποστήριξη στο προσωπικό εκπαίδευσης που το επιθυμεί σε σχέση με τις εκπαιδευτικές προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης των αναγκών του παιδιού.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης συναντήσεων «δικτύου οικογένειας» μέσω τηλεδιάσκεψης με τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου κρίνεται χρήσιμο, με στόχο τη συζήτηση και επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά ή την εκπαίδευση του παιδιού.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των παιδιών με συναντήσεις στο χώρο του συλλόγου στο Ελληνικό Αττικής για τις οικογένειες που το επιθυμούν.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον σύλλογο ΑΜΥΜΩΝΗ με έδρα το Ελληνικό Αττικής, στα πλαίσια της λειτουργίας του προγράμματος της «Πρώιμης Παρέμβασης για Παιδιά με Προβλήματα Όρασης 0-6 ετών» με την υποστήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από ψυχολόγους με εκπαίδευση και εμπειρία στην αξιολόγηση & εκπαίδευση βρεφών και νηπίων με προβλήματα όρασης, καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών τους.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Για τις ανάγκες βιωσιμότητας του προγράμματος οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε οικογένειες και φορείς έχουν ένα συμβολικό κόστος για το οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε από το σύλλογο. Οι επωφελούμενες οικογένειες έχουν  τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύλλογο Αμυμώνη.

 

Πληροφορίες-Επικοινωνία:

Γραμματεία Αμυμώνης: 2109631441

Πρώιμη Παρέμβαση: 2109944646

(Δευτ.-Παρ. 8:00-16:00)

amymoni@otenet.gr, proimi.amymoni@otenet.gr

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη