Δράσεις & εκδηλώσειςΤα Νέα της Αμυμώνης

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.544/25-07-2017, όπως τροποποιήθηκε αργότερα με την υπ΄αριθμ.560/27-07-2017,  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»» και έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ.3/07-08-2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας/αξιολόγησης Διαγωνισμού της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»», περί ελέγχου των αιτήσεων και οριστικοποίησης του προσωρινού πίνακα ωφελούμενων.
  2. Την αριθμ.4/11-08-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας/αξιολόγησης Διαγωνισμού της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»», και λόγω απουσίας ενστάσεων, οριστικοποίηση του τελικού πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων,

Ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ωφελουμένων: 

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο κδηφ ιρις.docx