Γενικά Νέα

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η εξ’ αποστάσεως on line εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Promoting Effective  Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”,  του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2,  με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ για την προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας στα άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.

Η θεματολογία της εκπαίδευσης συμπεριλάμβανε τομείς που αφορούν στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, στην αξιολόγηση της επικοινωνίας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην λειτουργική επικοινωνία, στις τεχνικές και την παρατήρηση της λειτουργικής αλληλεπίδρασης, στην ανάλυση της παρατήρησης, στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Σε κάθε βήμα της διαδικασίας είχαμε τη χαρά να δεχτούμε την πολύτιμη καθοδήγηση από την υπεύθυνη εκπαίδευσης για την ΑΜΥΜΩΝΗ, κυρία Andrea HATHAZI, καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου UBB στη Ρουμανία, υπό τον άρτιο συντονισμό του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της ομάδας του κυρίου Βασίλη Αργυρόπουλου.