Γενικά Νέα

Μια νέα εκπαιδευτική περίοδος ξεκίνησε για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας ΙΡΙΔΑ!

Στο πλαίσιο της απαραίτητης προετοιμασίας για να υποδεχθεί το Κέντρο τους ωφελούμενους, έγινε ανανέωση όλων των χώρων με τις απαραίτητες προσαρμογές, προετοιμασία του προσωπικού μέσα από ομάδες εκπαιδευτών και θεραπευτών, εκπαιδεύσεις, ενημέρωση και οδηγίες για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις από το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον ιό COVID-19  στους εργαζομένους και όλοι βρέθηκαν αρνητικοί στην παρουσία του ιού.

 

Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια όλων μας, καλωσορίσαμε σήμερα πανέτοιμοι τους εκπαιδευόμενους του Κέντρου Ημέρας. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν με χαρά το ημερήσιο πρόγραμμα!