Γενικά Νέα

Σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο που η πανδημία του COVID-19 άλλαξε την πορεία όλης της ανθρωπότητας και η κοινωνική απομόνωση έγινε αναγκαστικός κανόνας ζωής,
πιο σημαντική από ποτέ αποδεικνύεται η πράξη της προσφοράς στο συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.

Όλοι εμείς, φροντιστές, εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό σ’αυτό το ιδιαίτερο χρονικό πλαίσιο επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης και αισιοδοξία να μείνουμε στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη» της Αμυμώνης και να συνεχίζουμε με τη διαρκή μας παρουσία την εντατική στήριξή μας στα παιδιά μας που τόσο μας έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε για τη βεβαιότητα, που μας χαρίζει η δική σας έμπρακτη υποστήριξη, ότι θα τα καταφέρουμε.

Υποστηρίξτε μας με μια δωρεά εδώ