Γενικά Νέα
Tο μάθημα Karma Yoga, είναι η yoga της δράσης, είναι ένα μάθημα προσφοράς το οποίο δωρίζεται από το δάσκαλο στους μαθητές. Είναι μια προσπάθεια δράσης, η οποία προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε όλους.
Ενώ η συμμετοχή στο μάθημα πραγματοποιείται δωρεάν, δίνεται η δυνατότητα, αυτόν το μήνα, σε όποιον επιθυμεί να προσφέρει κάνοντας μια δωρεά στην Αμυμώνη, μέσω της αντίστοιχης φόρμας, συμπληρώνοντας στα σχόλια “Karma Yoga”.
Περισσότερες πληροφορίες: A YogaCare, Αναστασία Πάττα, Yoga Instructor
Το δωρεάν μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 στις 11.30 π.μ. online μέσω Jitsi Meet με κωδικό “21karma21”.