Γενικά Νέα

Μετά από δύο χρόνια συζητήσεων και σχεδιασμού, ιδρύθηκε το ΔΙΚΤΥΟ, με την Αμυμώνη να αποτελεί έναν από τους εμπνευστές και βεβαίως ιδρυτικούς φορείς του. Ο στόχος του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι καταρχήν η συνεργασία Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ, προκειμένου να αναπτυχθούν και να προαχθούν επιστημονικές και τεκμηριωμένες μέθοδοι εξέλιξης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης καθώς και η προώθηση θεμάτων των ανθρώπων με αναπηρία προς το Κράτος αλλά και προς την επικράτεια. Το ΔΙΚΤΥΟ είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου EASPD.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου ΔΙΚΤΥΟΥ, η κα Παρασκευή Μπέλλου – Πρόεδρος της Αμυμώνης, έχει το ρόλο της Αντιπροέδρου.