Γενικά Νέα
Μια σημαντική εκπροσώπηση για τη χώρα μας

Η Γενική Συνέλευση του EASPD ενέκρινε την υποψηφιότητα της Αγάπης Παπαδάκη, Υπεύθυνης του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του. Η υποψηφιότητα προτάθηκε από το ΔΙΚΤΥΟ Ελλήνων Παρόχων Υπηρεσιών σε Ατομα με Αναπηρία και την Αμυμώνη. Η θητεία της θα διαρκέσει 4 χρόνια και αποτελεί τη μόνη αυτή τη στιγμή, εκπροσώπηση της χώρας στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.

 

Τι είναι το EASPD

Το EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και προβάλλει δράσεις περισσότερων από 10.000 φορέων στην Ευρώπη, που παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία. Ο βασικός στόχος του είναι να προωθήσει μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας την παροχή ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, που στην Ευρώπη ξεπερνούν σε αριθμό τα 80 εκατομμύρια.

Τις θερμότερες ευχές μας για μια δημιουργική και γόνιμη θητεία!