Η τάξη “Όνειρο” των μικρών μας εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.