Γενικά Νέα

Η Εθνική Τράπεζα, όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποδείξει ότι η στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων αποτελεί βασική της προτεραιότητα, ενώ παράλληλα πρωτοστατεί σε δράσεις που στόχο έχουν την κοινωνική πρόοδο.

Με μια ιδιαίτερα σημαντική χορηγία, είναι δίπλα μας και μας ενθαρρύνει εμπράκτως να συνεχίσουμε το έργο μας, στηρίζοντας το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης. Η χορηγία, ύψους 30.000 €, αφορά στην κάλυψη μέρους του ετήσιου κόστους του προγράμματος για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

Η Πρώιμη Παρέμβαση ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004 και μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καινοτόμα και νευραλγικά προγράμματα του Συλλόγου. Υλοποιείται με παρέμβαση κατ΄ οίκον ή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού και απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης από 0 έως 6 ετών στην Αττική και από 0 έως 10 ετών στην Επαρχία. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το παιδί υπό μορφή παιχνιδιού και συμβουλευτική των γονέων με στόχο την έγκαιρη αξιολόγηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού.

Η συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα ενισχύει τις προσπάθειές μας, δίνει όραμα και προοπτική για το μέλλον της Πρώιμης Παρέμβασης και μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια!