Γενικά Νέα

Η Αμυμώνη συμμετείχε στην “Ημερίδα για την παρουσίαση της στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα”, η οποία έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαμόρφωση στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης στη χώρα μας. To EASPD έχει αναλάβει το σχεδιασμό και τον συντονισμό της διαδικασίας υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας. Η Αμυμώνη παρουσίασε το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης στην ενότητα που αφορούσε τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, ως ένα από τα προγράμματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας προς την αποτελεσματική αποϊδρυματοποίηση αλλά και σε επίπεδο πρόληψης.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο εγχείρημα και ελπίζουμε η Πρώιμη Παρέμβαση να ενταχθεί και επίσημα στους σχεδιασμούς του Υπουργείου για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους.