Γενικά Νέα

Η EASPD στηρίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχεδιασμό της στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση και του Πλάνου Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση.

Η Αμυμώνη με το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και του EASPD για το σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης από την αρχή της συζήτησης που έλαβε χώρα ήδη από τις 5 Φεβρουαρίου 2020. Επίσης, εισέφερε στην ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να τεθούν οι προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στις 22 Σεπτεμβρίου.

Από τις 23 Οκτωβρίου συμμετέχει ενεργά στην ομάδα εργασίας αναφορικά με το Πλάνο Δράσης που αφορά τα παιδιά. Στόχος της εμπλοκής μας είναι η Πρώιμη Παρέμβαση να αναδειχθεί σε στρατηγικό στόχο για την Εθνική Στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση:

-σε επίπεδο πρόληψης για την ενδυνάμωση της οικογένειας ώστε η οικογένεια να μην εγκαταλείψει το παιδί της

-σε επίπεδο υποστήριξης της οικογένειας μετά από υιοθεσία ή αναδοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με αναπηρία καλύπτονται και η οικογένεια μπορεί να ασκήσει με επιτυχία τον γονεΪκό της ρόλο. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα συναντήσεις της ομάδας εργασίας προκειμένου να συζητηθούν σε βάθος όλες οι δράσεις.

Την ομάδα εργασίας συντόνισε το EASPD και συμμετείχαν:

  • Εκπρόσωπος του Γραφείου Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού
  • Unicef
  • Lumos
  • AMΥΜΩΝΗ
  • Παιδικά Χωριά SOS

Η Πρώιμη Παρέμβαση της Αμυμώνης βρίσκεται σταθερά δίπλα στην οικογένεια των παιδιών με προβλήματα όρασης με ή χωρίς συνοδές αναπηρίες. Αποτελεί το μόνο ολιστικό, οικογενειοκεντρικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης το οποίο παρέχεται –σύμφωνα με διεθνή πρότυπα- στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και της οικογένειας.