Γενικά Νέα

Στο πλαίσιο του έργου Promoting  Effective  Communication  for  Individuals  with  a  Vision  Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”,  του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2,  με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ, πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση των εταίρων στο Λονδίνο, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων και τέθηκαν οι επόμενοι στόχοι έως την ολοκλήρωση του έργου.

Η συνάντηση έγινε στο Whitefield Academy Trust, όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε δομές που εξυπηρετούν άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Ευχαριστούμε το Whitefield Academy Trust για τη θερμή υποδοχή και τη ζεστή φιλοξενία!