Γενικά Νέα

Στις 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» και της ΑΜΚΕ «Πλόες» της ΕΨΥΜΕ διοργανώθηκε Ημερίδα – Συνάντηση εργασίας που αφορούσε τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με θέμα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής». Τα αποτελέσματα των εργασιών της ημερίδας ήταν ωφέλιμα για όλους τους συμμετέχοντες φορείς.

Η ΑΜΥΜΩΝΗ, ήταν μία από τις συμμετέχουσες οργανώσεις που της δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει το πολύτιμο έργο του ΚΔΗΦ ΙΡΙΣ της ΑΜΥΜΩΝΗΣ.

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για τη διοργάνωση τόσο εποικοδομητικών ημερίδων, καθώς η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων λειτουργεί θετικά προς όφελος των εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ των ΚΔΗΦ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΑΡΓΩ-2
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΑΡΓΩ-3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΑΡΓΩ-4-scaled