Η Αμυμώνη ως φορέας, που δραστηριοποιείται όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορους τομείς για τη συνεχόμενη βελτίωση και ευαισθητοποίηση κοινωνικών θεμάτων, έτσι και φέτος ως συμμετέχων φορέας, φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ με θέμα:  ” Promoting Effective Communication for Individuals with Vision Impairment and Multiple Disabilities”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Αγγλία. Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Είναι τιμή μας, επιτυχία και χαρά του φορέα μας η συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό έργο!

received_10155000321177546 received_10155000321297546 received_10155000429292546 received_10155000430502546